• تبلیغات بر روی تاور کرین

تبلیغات بر روی تاور کرین

تومان 11 (قابل مذاکره است)

نوع : فروش
تاریخ : مهر 4, 1402
وضعیت : نو
:http://www.showtablo.com
image

توضیحات

تابلوسازی ایرانیان

بزرگترینمجموعه تخصصی در زمینه تبلیغات بر روی جرثقیل تاور کرین

مجهزبه واحد طراحی و اکیپ بسیار قوی در زمینه  ساخت و نصب

اجرایتابلوهای تبلیغاتی نوردار بر روی تاور کرین در سرتاسر ایران با نمونه کار هایبسیار زیبا و اجرا شده که میتوانید برای مشاهده نمونه کارها از سایت این موسسه بهآدرس اینترنتی http://showtablo.com/detailportfolio.aspx?id=2016  دیدنفرمایید.

بدونشک خدماتی  که از تابلوسازی ایرانیاندریافت خواهید کرد، در تمامی زمینه ها چه از لحاظ کیفیت مواد مصرفی و چه از لحاظکیفیت اجرایی در هیچ جای دیگر نخواهید یافت و دلیل این ادعا اسامی  مشریان خاصی میباشد که افتخار همکاری با آنهارا داریم و نام شما در میان آنها خالیست.

تلفنمدیریت :09122111375 محمدی

هنگام تماس با فروشنده برای دریافت یک معامله خوب، سایت این آگهی https://inagahi.ir/ را ذکر کنید

 

نوشتن یک دیدگاه
image
بالا