• دستگاه های پیشرفته آزمایشگاهی

دستگاه های پیشرفته آزمایشگاهی

نوع : فروش
image

توضیحات

دستگاههای قابل تامین از سازندگان معتبر:

 

1- دستگاه گازکروماتوگراف(GC) به همراه کلیه لوازم جانبی و مصرفی از قبیلستون- سرنگ –سپتوم و ……….

 

2- دستگاه کروماتوگرافی مایع (HPLC )به همراه کلیه لوازم جانبی و مصرفی از قبیلستون – سرنگ – اتصالات ولوله

 

3- دستگاه اسپکتروفتومتر دو پرتویی و تکپرتویی به همراه انواع سل – لامپ یدکی دوتریوم و تنگستن و …..

 

4- دستگاه FTIRبه همراه لوازم جانبی از قبیل پرس هیدرولیک – مجموعه قرص سازی – هاونعقیق – سل مایع و… 

5- دستگاه جذب اتمی شعله و کوره گرافیتیبه همراه انواع لامپ هالوکاتد – محلول استاندارد – کمپرسور هوا و گاز

 

6- دستگاه جذب اتمی فلورسانس به همراه انواعلامپ هالوکاتد

 

7- دستگاه ژنراتور گاز های هیدروژن-ازتو هوا جهت دستگاه گازکروماتوگراف با میزان تولید فلو های مختلف

 

8- دستگاه مولتی ژنراتور گاز با تولید همزمانهیدروژن – ازت و هوا در یک دستگاه

 

9- دستگاه GCMSدر مدلهای و به همراه لوازم جانبی و مصرفی و دستگاه

 

10- دستگاه LCMSو

 

11- دستگاه NMRدر مدلهای مختلف به همراه لوازم جانبی 

12- دستگاه ICPبه همراه لوازم جانبی و مصرفی و دستگاه

 

13- دستگاه SEMو در مدلهای مختلف 

14- دستگاه XRFرو میزی با کاربردهای مختلف به همراه لوازم جانبی و دستگاه پرتابل دستی با دقت بالا 

15- دستگاه XRDرومیزی به همراه لوازم جانبی از قبیل پرس هیدرولیک ساخت نمونه و مجموعهقرص سازی و…. 

16- دستگاه آنالایزر فلزات

 

17- دستگاه اسپکتروفلوریمتر Spectroflouremeter به همراه لوازم جانبی از قبیلسل و .

 

هنگام تماس با فروشنده برای دریافت یک معامله خوب، سایت این آگهی https://inagahi.ir/ را ذکر کنید

 

نوشتن یک دیدگاه
image
بالا