• رله پیلز آلمانی

رله پیلز آلمانی

تهران لاله زار جنوبی کوچه بوشهری مجتمع تجاری تهران الکتریک طبقه اول واحد 232

تومان 0 (ثابت)

نوع : فروش
تاریخ : تیر 20, 1401
وضعیت : نو
:www.invertergroup.com
image

توضیحات

 

24 VDC/2 A/48 W

24 VDC/2 A

DC1: 24 V/6 A

DC1: 24 V/6 A

-PNOZ ms1p

PNOZ msi1p

PNOZ ms1p/

PNOZ ms2p

Type

PNOZ X1P

PNOZ X2P

PNOZ X2.7P

PNOZ X2.8P

PNOZ X3P

PNOZ X7P

PNOZ X8P

PNOZ X9P

PNOZ X11P

PNOZ XV1P

PNOZ XV3P

PNOZ XV3.1P

PMUT X1P

P2HZ X1P

P2HZ X4P

PSWZ X1P

ePNOZ X1P

PNOZ X2.7P

PNOZ X3P

PNOZ mc3p

PNOZ mc4p

PNOZ mc5p

PNOZ mc5.1p

PNOZ mc0p

Technical details –PNOZmulti

Technical details

PNOZmulti

Type

PNOZ mc3p

PNOZ mc4p/

PNOZ mc4p

(coated version)

PNOZ mc5p

PNOZ mc5.1p

PNOZ mc0p

PNOZ mc6p

PNOZ mc7p

PNOZ mc8p

PNOZ mc9p

PNOZ mi2p

PNOZ mo1p

PNOZ mo3p

PNOZ mo2p

PNOZ mo4p

PNOZ mc1p

PNOZ ms2p

PNOZ ml1p

PNOZ mc3p

PNOZ mc4p

PNOZ mc5p

PNOZ mc5.1p

PNOZ mc0p

PNOZ mc6p

PNOZ mc7p

PNOZ mc8p

PNOZ mc9p

 

 

33113566 33999115 33999719  (10 خط) بازرگانی تیکوا نیرو

هنگام تماس با فروشنده برای دریافت یک معامله خوب، سایت این آگهی https://inagahi.ir/ را ذکر کنید

 

نوشتن یک دیدگاه
image
بالا