15 بازدیدها
دی 11, 1348

دستگاه برش رول به شیت ، برای برش اوراق فلزی به صور...

تومان 0 (قابل مذاکره است)

آبیک شهرک صنعتی کاسپین2 بلوار استاندارد انتهای خیابان بهره وری
بالا