18 بازدیدها
دی 11, 1348

شرکت پارس رول فرم سازنده انواع رول فرمینگ :1. کرکر...

تومان 0 (قابل مذاکره است)

آبیک شهرک صنعتی کاسپین2 بلوار استاندارد انتهای خیابان بهره وری
12 بازدیدها
دی 11, 1348

دامپا ( لمبه ) : در سه طرح با عمق های 10 ، 15 و 18...

تومان 0 (قابل مذاکره است)

آبیک شهرک صنعتی کاسپین2 بلوار استاندارد انتهای خیابان بهره وری
بالا