16 بازدیدها
دی 11, 1348

پارس رول فرم سازنده دستگاه خم کن سه متر با تیغه فو...

تومان 0 (قابل مذاکره است)

آبیک شهرک صنعتی کاسپین2 بلوار استاندارد انتهای خیابان بهره وری
17 بازدیدها
دی 11, 1348

پارس رول فرم با تجربه ساخت بیش از 400 دستگاه از ان...

تومان 0 (قابل مذاکره است)

آبیک شهرک صنعتی کاسپین2 بلوار استاندارد انتهای خیابان بهره وری
بالا