9 بازدیدها
دی 11, 1348

پارس رول فرم سازنده دستگاه خم کن سه متر با تیغه فو...

تومان 0 (قابل مذاکره است)

آبیک شهرک صنعتی کاسپین2 بلوار استاندارد انتهای خیابان بهره وری
34 بازدیدها
دی 11, 1348

پارس رول فرم سازنده دستگاه خم کن سه متر با تیغه فو...

آبیک شهرک صنعتی کاسپین2 بلوار استاندارد انتهای خیابان بهره وری
30 بازدیدها
دی 11, 1348

شرکت پارس رول فرم سازنده انواع رول فرمینگ : 1. کرک...

آبیک شهرک صنعتی کاسپین2 بلوار استاندارد انتهای خیابان بهره وری
بالا