16 بازدیدها
دی 11, 1348

خاک لئوناردیت فله آسیاب شده جهت تولید هیومیک مایع,...

تومان 73,620 (قابل مذاکره است)

شهرک صنعتی نیکو اشکذر
20 بازدیدها
دی 11, 1348

ماده لئوناردیت یک ماده طبیعی و ارگانیک است /در تول...

11 بازدیدها
دی 11, 1348

ماده لئوناردیت یک ماده طبیعی و ارگانیک است که در ت...

بالا