57 بازدیدها
دی 11, 1348

فیلتر شنی تحت فشار یکی از مراحل پیش تصفیه می باشد ...

کرج،بلوار پیام، روبروی پمپ بنزین، پلاک 42
32 بازدیدها
دی 11, 1348

 فیلتر شنی تحت فشار اهمیت زیادی در صنایع مختلفاز ج...

کرج،بلوار پیام، روبروی پمپ بنزین، پلاک 42
بالا