20 بازدیدها
دی 11, 1348

قالب پلاستیکی سفقی یا لایت فرم بهترین جایگزین برای...

تومان 10,000 (قابل مذاکره است)

کرج،فلکه اول گوهردشت، ابتدای خیابان مطهری،جنب پل هوایی، ساختمان بانک مهر ایران (ملیکا) ،طبقه چهارم
31 بازدیدها
دی 11, 1348

خداحافظی با یونولیت در سقف های تیرچه بلوک! قالب لا...

تومان 50,000 (ثابت)

کرج،فلکه اول گوهردشت، ابتدای خیابان مطهری،جنب پل هوایی، ساختمان بانک مهر ایران (ملیکا) ،طبقه چهارم
38 بازدیدها
دی 11, 1348

مزایای لایت فرم (قالب سقفی پلاستیکی چند بار مصرف) ...

کرج،فلکه اول گوهردشت، ابتدای خیابان مطهری،جنب پل هوایی، ساختمان بانک مهر ایران (ملیکا) ،طبقه چهارم
55 بازدیدها
دی 11, 1348

خداحافظی با یونولیتهای سقفی نسل جدید بلوک های سقفی...

تومان 65,000

فلکه اول گوهردشت ابتدای بلوار مطهری ساختمان ملیکا واحد 16
39 بازدیدها
دی 11, 1348

نسل نوین بلوک های سقفی با قابلیت ۵۰بار استفاده در ...

تومان 65,000

فلکه اول گوهردشت ابتدای بلوار مطهری ساختمان ملیکا واحد 16
38 بازدیدها
دی 11, 1348

نسل نوین بلوک های سقفی با قابلیت ۵۰بار استفاده در ...

تومان 65,000

فلکه اول گوهردشت ابتدای بلوار مطهری ساختمان ملیکا واحد 16
بالا