14 بازدیدها
دی 11, 1348

خاک لئوناردیت آسیاب شده جهت تولید هیومیک مایع هیوم...

تومان 0 (قابل مذاکره است)

شهرک صنعتی نیکو اشکذر
بالا