10 بازدیدها
دی 11, 1348

خاک لئوناردیت فله آسیاب شده جهت تولید هیومیک مایع,...

تومان 73,620 (قابل مذاکره است)

شهرک صنعتی نیکو اشکذر
14 بازدیدها
دی 11, 1348

خاک لئوناردیت آسیاب شده جهت تولید هیومیک مایع هیوم...

تومان 0 (قابل مذاکره است)

شهرک صنعتی نیکو اشکذر
بالا