103 بازدیدها
دی 11, 1348

. سیستم اعلام حریق زتا می باشد که توسط شرکت GLT Ex...

تهران لاله زار جنوبی کوچه اتحادیه پاساژ اتحادیه طبقه دوم واحد 5
135 بازدیدها
دی 11, 1348

 اعلام حریق زتا در رده تجهیزات و سیستم های اعلام ح...

تهران لاله زار جنوبی کوچه اتحادیه پاساژ اتحادیه طبقه دوم واحد 5
بالا