2 بازدیدها
دی 11, 1348

کنترلر دما و رطوبت اتاق سروراتاق های سرور فضاهای ب...

تومان 3,333,333 (قابل مذاکره است)

5 بازدیدها
دی 11, 1348

فروش بدون واسطه دستگاه کنترلر دما و رطوبت هوشمند ا...

تومان 3,333,333 (قابل مذاکره است)

12 بازدیدها
دی 11, 1348

فروش دستگاه کنترلر دما و رطوبت برای تمامی مکان های...

تومان 11,111 (قابل مذاکره است)

بالا