52 بازدیدها
دی 11, 1348

این کود که به آن کود بهاره میگویند یک کود شیمیایی ...

23 بازدیدها
دی 11, 1348

کارخانجات سبزینه مارال کود کامل آلی گرانوله 2-1-2 ...

شهرک صنعتی نیکو اشکذر
بالا