11 بازدیدها
دی 11, 1348

کود هیومیک اسید گرانول غنی شده با کوده مرغی سبزینه...

تومان 0 (قابل مذاکره است)

شهرک صنعتی نیکو اشکذر
22 بازدیدها
دی 11, 1348

کود پتاسیم مایع از آن دسته کودهایی است که جهت بهبو...

تومان 0 (قابل مذاکره است)

شهرک صنعتی نیکو اشکذر
8 بازدیدها
دی 11, 1348

کود نیترات کلسیم سبزینه مارال باعث میشود که کیفیت ...

تومان 0 (قابل مذاکره است)

شهرک صنعتی نیکو اشکذر
بالا