13 بازدیدها
دی 11, 1348

کود هیومیک اسید گرانول غنی شده با کوده مرغی سبزینه...

تومان 0 (قابل مذاکره است)

شهرک صنعتی نیکو اشکذر
23 بازدیدها
دی 11, 1348

کارخانجات سبزینه مارال کود کامل آلی گرانوله 2-1-2 ...

شهرک صنعتی نیکو اشکذر
27 بازدیدها
دی 11, 1348

کارخانجات تولیدی سبزینه مارال تولید کننده انواع کو...

یزد-شهرک صنعتی نیکو اشگذر-کارخانجات تولیدی سبزینه مارال
بالا