نحوه عملکرد سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر یا اَدرسیبل (Addressable) می دانیم که امروزه با بالا رفتن جمعیت و همچنین نیاز روز افزون بشر به امکانات و تکنولوژی، سیستم هایی نظیر، سیستم های اعلام حریق و اطفا حریق ساخت...