زون بندی یا منطقه بندی اعلام حریق چیست

منطقه بندی اعلام حریق در این مقاله سعی داریم درباره منطقه بندی اعلام حریق یا زون بندی اعلام حریق (Fire Zone) صحبت کنیم. زون ها یکی از اجزای سیستم های اعلام حریق هستند که وظیفه بسیار مهمی را در شناسایی...