استون چیست؟

استون یا پروپانون استون یا پروپانون به انگلیسی Acetone یک حلال قطبی آپروتیک(حلالی که یون های هیدروژن را آزاد نمی کند)می باشد. استون یکی از ساده ترین کتون ها با فرمول شیمیایی C3H6O می باشد. استون ماده ...