حذف نیترات در آب توسط دستگاه تصفیه آب

نیترات در آب در این روش آب از یک فیلتر غشایی به نام ممبران عبور می کند. انجام این کار باعث می شود یون های بزرگ تر و درشت تر در داخل ممبران گیر کرده و عبور نکنند. اگر بخواهیم یون های درشت و بزرگ را نام...