کاربردهای سیتریک اسید آبدار

کاربردهای سیتریک اسید آبدار

اسید سیتریک آبدار سیتریک اسید آبدار یا اسید سیتریک مونوهیدرات نوعی کربوکسیلیک اسید است که از مهم ترین اسیدهای آلی به حساب می آید و با توجه به اینکه در بسیاری از مرکبات و دیگر میوه ها وجود دارد، به عنو...

سیتریک اسید آبدار|اسید سیتریک آبدار

سیتریک اسید آبدار|اسید سیتریک آبدار

اسید سیتریک آبدار اسید سیتریک آبدار یا اسید سیتریک مونوهیدرات به انگلیسی Citric Acid Monohydrate ، یک اسید تری کربوکسیلیک است که در مرکبات و برخی از میوه ها یافت می شود. هر بار که شما از میوه های مرکب...

جستجو

دسته بندی ها

آگهی های ویژه

برچسب ها

بالا