سیتریک اسید آبدار|اسید سیتریک آبدار

اسید سیتریک آبدار اسید سیتریک آبدار یا اسید سیتریک مونوهیدرات به انگلیسی Citric Acid Monohydrate ، یک اسید تری کربوکسیلیک است که در مرکبات و برخی از میوه ها یافت می شود. هر بار که شما از میوه های مرکب...