اسید کلریدریک ،خصوصیات و کاربردهای آن

هیدروکلریک اسید چیست ؟ کلریدریک اسید یا هیدروکلریک اسید (Hydrochloric acid) یک محلول شفاف، بی‌رنگ و با بوی بسیار تند از هیدروژن کلرید (HCl) در آب است. یک اسید معدنی بسیار خورنده و قوی با استفاده‌های ص...