پروانه بهره برداری چیست ؟

پروانه بهره برداری چیست پروانه بهره برداری در واقع مجوزی است که به  واحدهای صنعتی که جواز تاسیس از سازمان صنعت معدن تجارت اخذ کرده اند و بعد اقدام به ساخت کارخانه ، نصب ماشین آلات و جذب نیروی انسانی ن...