بررسی انواع سیستم اعلام حریق

می دانیم که تجهیزات اعلام حریق و اطفا حریق نقش بسیار پر رنگی در زمینه جلوگیری از حوادث ناشی از آتش سوزی و حریق دارند. زمانی که دکتور های این تجهیزات متوجه آتش سوزی می شوند، به وسیله هشدار دهنده های مخ...