معرفی کاربری انواع سوله

در این مقاله قصد داریم به معرفی انواع کاربری سوله ها، کاربرد آنها بپردازیم. سوله سازه ایی فلزی است که خریداران قبل از درخواست ساخت سازه ابتدا بایستی نوع فعالیت خود را به مهندسان ساخت سازه به طور کامل ...