بچه سوله چیست ؟

سوله جانبی از قرارگرفتن عبارت بچه در کنار سوله میتوان به کوچک بودن ابعاد سوله پی برد. در این مقاله قصد داریم شما را با مفهوم کلی بچه سوله و انواع آن و همچنین کاربرد بچه سوله صحبت کنیم. مهندسین مشاور پ...