شهرک صنعتی مهدی آباد کجاست ؟

شهرک صنعتی مهدی آباد اشتهارد شهرک صنعتی مهدی آباد یکی از شهرکهای صنعتی کوچک نزدیک به اشتهارد و شهرک صنعتی اشتهارد می باشد مهدی‌آباد اشتهارد در واقع روستایی در دهستان جارو بخش پلنگ‌آباد شهرستان اشتهارد...