دی‌متیل فرم‌آمید چیست؟

دی‌متیل فرم‌آمید دی‌متیل فرم‌آمید Dimethylformamide  با فرمول شیمیایی C۳H۷NO یک ترکیب آلی با شناسه پاب‌کم ۶۲۲۸ است. شکل ظاهری این ترکیب، مایع شفاف است. دی‌متیل فرم‌آمید به صورت DMF استفاده می شود ، ال...