مواد شیمیایی آزمایشگاهی و کاربردهای آن

 مواد شیمیایی آزمایشگاهی مواد شیمیایی آزمایشگاهی همانگونه که از نامشان پیداست به دسته ای از ترکیبات شیمیایی گفته می شود که در آزمایشگاه  های پزشکی، آزمایشگاه های دارویی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار می...