• تلفن اضطراری کابین آسانسور

تلفن اضطراری کابین آسانسور

نوع : فروش
تاریخ : آذر 18, 1402
:https://etesal.net/
image

توضیحات

تلفن اضطراری کابینآسانسور یک سیستم ارتباطی است که در داخل کابین آسانسور نصب می‌شود و به مسافراناجازه می‌دهد در صورت بروز وقوع مشکل، با پرسنل یا مرکز کنترل تماس بگیرند. اینتلفن همچنین به پرسنل نگهداری آسانسور امکان می‌دهد در صورت بروز خطرات احتمالی یانیاز به کمک فوری با مسافران تماس بگیرند.

مهمترین کاربردهایتلفن اضطراری کابین آسانسور

اطلاع رسانی در صورت وقوع آسیب یا حادثه: در صورت بروزآسیب یا حادثه در آسانسور، مسافران می‌توانند با استفاده از تلفن اضطراری به پرسنلیا مرکز کنترل اطلاع دهند تا به آنها کمک کنند.

فراهم کردن ارتباط با پرسنل نگهداری: مسافران می‌تواننددر صورت بروز مشکلات فنی در آسانسور، با استفاده از تلفن اضطراری با پرسنل نگهداریتماس بگیرند.

ارائه راهنمایی و آگاهی: تلفن اضطراری کابین آسانسور ممکن است تجهیزبه دکمه‌ها یا منوهایی باشد که به مسافران اجازه می‌دهد از طریق آنها اطلاعاتیمانند طبقه‌بندی آسانسور، کارکرد و استفاده صحیح از آن را دریافت کنند.

 

0215792100

02191308606

etesal.net

هنگام تماس با فروشنده برای دریافت یک معامله خوب، سایت این آگهی https://inagahi.ir/ را ذکر کنید

 

نوشتن یک دیدگاه
image
بالا