تصویر پروفایل

0

آگهی فروخته شده

38

لیست کامل

تماس

1 بازدیدها
اسفند 2, 1402

بلندگوهای ضدانفجار تحت شبکه یکی از ابزارهای مهم در...

رایگان

امیراباد هفتم بن بست هفتم پلاک 4 واحد 2
2 بازدیدها
اسفند 2, 1402

تلفن‌های صنعتی تحت شبکه یکی از ابزارهای ارتباطی حی...

رایگان

امیراباد هفتم بن بست هفتم پلاک 4 واحد 2
3 بازدیدها
بهمن 23, 1402

سیستم اینترکام صنعتی یکی از ابزارهای مهم در صنایع ...

امیراباد هفتم بن بست هفتم پلاک 4 واحد 2
8 بازدیدها
بهمن 23, 1402

سیستم پیجینگ یکیاز ابزارهای مهم ارتباطی در صنایع م...

امیراباد هفتم بن بست هفتم پلاک 4 واحد 2
6 بازدیدها
بهمن 23, 1402

اینترکام ضدانفجار یک سیستم ارتباطی است که برای است...

امیراباد هفتم بن بست هفتم پلاک 4 واحد 2
4 بازدیدها
بهمن 21, 1402

آمپلی فایر تحت شبکه (IP) یکی از ابزارهای مهم امنیت...

امیراباد هفتم بن بست هفتم پلاک 4 واحد 2
10 بازدیدها
بهمن 11, 1402

ip یاسانترال تحت شبکه یا سانترال یک سیستم تلفنی مب...

رایگان

امیراباد - هفتم - بن بست هفتم - پلاک 4 - واحد 2
8 بازدیدها
بهمن 8, 1402

  ارتباط سیستم صوتی تحت شبکه با مرکز تلفن سیستم صو...

امیراباد - هفتم - بن بست هفتم - پلاک 4 - واحد 2
7 بازدیدها
بهمن 4, 1402

سیستم پیجینگ کارخانه یک سیستم ارتباطی است که بیشتر...

امیراباد - هفتم - بن بست هفتم - پلاک 4 - واحد 2
10 بازدیدها
بهمن 3, 1402

Hospital paging یک سیستم ارتباطی داخلی است که برای...

امیراباد - هفتم - بن بست هفتم - پلاک 4 - واحد 2
بالا