8 بازدیدها
دی 11, 1348

سیستم پیجینگ یکیاز ابزارهای مهم ارتباطی در صنایع م...

امیراباد هفتم بن بست هفتم پلاک 4 واحد 2
10 بازدیدها
دی 11, 1348

Hospital paging یک سیستم ارتباطی داخلی است که برای...

امیراباد - هفتم - بن بست هفتم - پلاک 4 - واحد 2
بالا