تصویر پروفایل

0

آگهی فروخته شده

4

لیست کامل

تماس

32 بازدیدها
فروردین 15, 1403

این عنصر مغذی باعث میشود که کیفیت ، بازده محصول ،ط...

21 بازدیدها
فروردین 15, 1403

افزایش استحکام ساقه فاقد کلر، سدیم و فلزات سنگین ا...

شهرک صنعتی نیکو
30 بازدیدها
اسفند 5, 1402

کمک به تکثیر میکرو ارگانیسم  های مفید خااک و ریشه ...

شهرک صنعتی نیکو
28 بازدیدها
اسفند 3, 1402

اصلاح فعالیت بیولوژیکی  خاک افزایش میکرو ارگانیسم ...

شهرک صنعتی نیکو
بالا